9844

ilość kontroli - Zielona Góra

Przeglądy roczne budynków Zielona Góra

335

zrealizowanych umów

 Przeglądy budowlane Zielona Góra

100%

zadowolonych klientów
 

Przeglądy roczne i 5-letnie budynków - Zielona Góra

Nasza firma oferuje kompleksowe wykonanie kontroli stanu technicznego budynków i budowli zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane. Prze Prze mur mur um um 
Obowiązkiem właściciela lub zarządcy jest zapewnienie przeprowadzania następujących przeglądów...

Czytaj dalej

Przeglądy okresowe budynków (do 31.V i 30.XI) w Zielonej Górze

Oferujemy Państwu wykonywanie przeglądów okresowych obiektów wielkopowierzchniowych, które z uwagi na powierzchnie zabudowy (powyżej 2000 m2) lub powierzchnie dachu (powyżej 1000 m2) podlegają kontroli co najmniej 2 razy w roku w terminach do 31 maja i 30 listopada. w mieście Zielona Góra. 

Czytaj dalej

Badania i pomiary instalacji elektrycznych w Zielonej Górze

Kontrolą tą powinno być objęte badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. Wszystkie pomiary wykonywane są zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane.

Czytaj dalej

Przegląd i badania szczelności instalacji gazowej

 Oferujemy Państwu wykonanie kontroli instalacji gazowej w zakresie wymaganym przez przepisy ustawy Prawo Budowlane. Zgodnie z art. 62 ustawy instalacje gazowe w budynku podlegają kontroli co najmniej raz w roku, ich prawidłowa eksploatacja i kontrola jest istotnym elementem zapewniającym bezpieczeństwo

Czytaj dalej

Kontakt Zielona Góra

kom. 669 323 404
fax (52) 340 93 30
e-mail: biuro@temal.pl 

Kontakt

Przeglądy Zielona Góra